Selamat buat Ety


Tunas-tunas muda itu terus bermunculan. Mereka tumbuh dengan limpahan kasih dan sayang. Hari ini teman-teman Respect sedang diliputi bahagia. Sahabat kami ety Rahyani telah melahirkan anaknya yang pertama. Semoga kelak anak itu akan menjadi anak yang sehat, bahagia, cerdas, dan lucu. Semoga anak itu kelak akan menambah jumlah barisan mereka yang berahlak baik dan menyayangi sesamanya. Selamat buat Ety!

0 komentar:

Posting Komentar